Üldinfo Volikogu Vallavalitsus Kultuur Haridus Turism


Volikogu

Eeskirjad ja korradÜldine
Põhimäärus
Põdrala valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord
Vallavara valitsemise kord Põdrala vallas
Põdrala valla hankekord
Põdrala Vallavalitsuse palgajuhend
Vallavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord
Volikogu esimehele ja volikogu liikmetele volikogu töö eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise kord
Korruptsioonivastase seaduse rakendamine
Elanike arvamuse väljaselgitamise kord
Heakorraeeskiri
Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Sotsiaal ja tervishoid
Soodustusega sotsiaalteenuste osutamise kord Põdrala vallas
Põdrala valla eelarvest makstavate toetuste määramise ja maksmise kord
Sotsiaalkorterite eraldamise ja kasutamise kord
Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks
Õpilaste sõidukulutuste hüvitamise kord Põdrala vallas
Põdrala valla terviseprofiil ja tegevuskava 2015-2020
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord
Põdrala valla eelarvest hoolekandeteenuse eest tasumise kord
Puudega lapse hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Haridus ja kultuur
Riidaja Põhikooli põhimäärus
Riidaja Põhikooli teeninduspiirkonna kinnitamine
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord
Üldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord
Põdrala Avatud Noortekeskuse põhimäärus
Lasteaia rahastamisel vanemate poolse osalustasu määr ja tasumise kord
Riidaja Kultuurimaja põhimäärus
Riidaja raamatukogu kasutamise eeskiri
Riidaja raamatukogu põhimäärus

Keskkond ja maakorraldus
Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2011-2016
Põdrala valla jäätmehoolduseeskiri
Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord
Maamaksumäära kehtestamine
Maamaksusoodustus
Põdrala vallateede seisundinõuded
Põdrala vallateedele seisunditaseme määramine
Põdrala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
Põdrala valla ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine

Ehitus ja planeering
Põdrala valla ehitusmäärus
Põdrala valla üldplaneeringu kehtesatamine
Põdrala valla üldplaneering
Põdrala valla üldplaneeringu üldkaart pdf
Kaart-Riidaja küla lähivaade pdf
Kaart- Pikasilla küla lähivaade pdf
Kaart- Leebiku küla lähivaade pdf
Kaart- Lõve küla lähivaade pdf
Kaart- Reti küla lähivaade pdf
Eeskirjad ja korrad
Eelarve
Majandusaasta aruanded
Arengukavad
Volikogu liikmed
Volikogu komisjonid
Määruste eelnõud
Istungid
Palgaandmed
KOV valimised 2013
KOV valimised 2017
2017-10-20 01:06:37
Alates 21.oktoobrist 2017 moodustub Helme valla, Hummuli valla, Põdrala valla ja Tõrva linna ühinemi...
Loe edasi..

2017-10-20 01:00:19
Tõrva Valla Valimiskomisjon registreeris 20.10.2017 Tõrva Vallavolikogu liikmed, asendusliikmed ja l...
Loe edasi..


Arhiveeritud uudised


Helme Kihelkonnaleht 08/17
Helme Kihelkonnaleht 06/17
Helme Kihelkonnaleht 05/17
Helme Kihelkonnaleht 04/17
Helme Kihelkonnaleht 03/17
Helme Kihelkonnaleht 02/17
Helme Kihelkonnaleht 01/17
Helme Kihelkonnaleht 12/16
Helme Kihelkonnaleht 11/16
Helme Kihelkonnaleht 10/16
Helme Kihelkonnaleht 09/16
Helme Kihelkonnaleht 07/16
Helme Kihelkonnaleht 06/16
Helme Kihelkonnaleht 05/16
Helme Kihelkonnaleht 04/16
Helme Kihelkonnaleht 03/16
Helme Kihelkonnaleht 02/16
Helme Kihelkonnaleht 01/16
• Põdrala teataja arhiiv

Innove rajaleidla

Meie vald kuulub ka Mulgimaa koosseisu

Valimised 2013

Tulu deklareerimineValgamaa Turismiveeb© 2005 Põdrala Vallavalitsus tel. 7 679 730 faks 7 679 731 aivar@podrala.ee Riidaja, 68716 Valgamaa  
Design Copyright © 2005 Maido Parv